Een effectiever netwerk van maakbedrijven in Zuid-Holland

Nergens in Nederland zijn er zoveel maakbedrijven en kennisinstellingen als in Zuid-Holland. Maar die bedrijven zitten verstopt in vele sectoren en werken beperkt samen, onderling en met kennisinstellingen. Zo blijft kennis op planken liggen, ook bij bedrijven. Sommige wielen worden tientallen keren uitgevonden. Transities worden vertraagd. Groei blijft achter. Hi Delta wil die onderlinge samenwerking bevorderen door mensen bij elkaar te brengen, vertrouwen op te bouwen en tot echte samenwerkingen te komen. Van contact naar contract. Van praten naar project.

Dat biedt kansen op groei, op subsidies, op innovatie, op inspiratie. Juist door kennis en kunde uit diverse sectoren te koppelen kan Zuid-Holland de aanjager van transities worden en zo de eigen economie duurzaam versterken.

Om dat te kunnen, is het belangrijk dat partijen hun eigen rol en die van anderen in dat netwerk begrijpen. In de goed georganiseerde toeleverketen van de automotive industrie worden drie hoofdrollen gezien.

  • De OEM (Original Equipment Manufacturer) bedenkt en verkoopt auto’s; en ze zijn Legal manufacturers, verantwoordelijk voor alle aspecten van levering en aansprakelijkheid. Bij de fabricage concentreren ze sterk op systeemintegratie.
  • TIER1 toeleveranciers ontwikkelen en leveren deelsystemen of modules, bijvoorbeeld het motorblok. Voor de automotive sector zijn dit bedrijven met een serieuze omvang, zowel in productie als in engineering/subsysteem ontwikkeling
  • TIER2 is de verzameling van bedrijven die componenten toeleveren aan TIER1, bijvoorbeeld een temperatuursensor in het motorblok. Ook dit kunnen nog altijd bedrijven zijn van serieuze omvang. En in ieder geval hebben ze certificaten om de kwaliteit van hun producten/componenten te waarborgen.

Ook in de semicon is sprake van zo’n gelaagde structuur, met ASML als Nederlands grootste en bekendste OEM. Maar ook is dit van toepassing in andere branches.

Nu naar Zuid Holland, met ASML (Delft), Lely Industries (veeteelt, Maassluis) en Huisman Equipment (maritiem, Schiedam) als voorbeelden van (middel)grote OEM’s. Daarnaast kent Zuid-Holland veel mkb-OEM’s zoals Houdijk (food, Vlaardingen), Berg Hortimotive (instrumenten voor tuinbouw, De Lier), Oldelft (ultrasoon apparatuur, Delft) en Quooker (consumenten, Ridderkerk). En veel start- and scale-ups met ambities om een grote OEM te worden, zoals Nearfield Instruments (semicon, Rotterdam), Exasun (zonnepanelen, Den Haag) en Battolyser (elektrolysers, Schiedam).

TIER1

 First tier suppliers worden ook wel systeemintegratoren worden genoemd. Deze leveren complete, werkende deelsystemen of modules met meerdere functies. Denk aan aandrijfsystemen voor schepen (Koedood, Dordrecht), vliegtuigvleugels (GKN Fokker, Papendrecht), raketonderstellen (Airbus DS, Leiden). Naast deze sectorspecialisten zijn er ook technologische specialisten. Denk aan Hittech (value engineering, serieproductie, Den Haag), Demcon-West (systeemarchitectuur, Delft), Cosine (camera- en meettechnologie, Warmond), Technolution (elektronica, dataverwerking, Gouda), Boers en Co (mechatronica, Schiedam), AddOptics (3D printen van optiek) en Batenburg (industriële automatisering, Vlaardingen).

TIER2

In Zuid-Holland zijn honderden specialistische second tier suppliers, zoals Single Quantum, Van Essen, Hukseflux en Abel sensors (sensoren, Delft), Festo (sensoren, actuatoren, pneumatiek,[KJ1]  Delft). Tier2 bedrijven hebben vaak ook weer een netwerk van subsuppliers.

Er is dus veel bedrijvigheid in Zuid Holland van veelal relatief kleine bedrijven. OEM’s kunnen hun toelevernetwerk verbreden en versterken door in andere sectoren te zoeken naar TIER1 bedrijven – en vice versa.

Hi Delta wil een omgeving creëren en activiteiten organiseren om bedrijven te helpen hun rol beter te begrijpen en zo gerichter gebruik te maken van de netwerkpartners.

Uit deze doelstelling ontstaan vragen die leidend kunnen zijn voor de roadmap/programmering van Hi Delta:

  • Klopt dit OEM/TIER1/TIER2 model voor de maak-industrie in ZH.
  • Wat zie je als jouw rol in dit model?
  • Er zijn enkele OEM’s in Zuid-Holland die hun rol als industrieleider maar beperkt oppakken. (Hoe) kunnen we ze verleiden dat meer te doen?
  • Wat zijn de “rising stars”, ofwel potentiële OEM’s en wat kunnen we doen om hun ontwikkeling tot actieve OEM te versnellen?
  • Wat zijn andere TIER1 bedrijven in Zuid-Holland en in welke industrieel keten zitten zij?
  • Bij welke industrieel ketens zijn we al aangesloten? Hoe kunnen we de interactie met die ketens intensiveren?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang maandelijks de Hi Delta Nieuwsbrief met hightech nieuws uit Zuid-Holland.