Kenniscentrum Business Innovation start met living lab in Schiedistrict

Experimenteer- en leeromgeving voor ondernemers en studenten

Met ingang van het nieuwe collegejaar start Kenniscentrum Business Innovation in gemeente Schiedam met een living lab waar ondernemers, onderwijs, overheid en onderzoek in co-creatie werken aan de opbouw van een innovatie eco-systeem voor maatschappelijk verdienvermogen.

Basis van het nieuwe living lab is een gezamenlijk experimenteer- en leeromgeving voor ondernemers en studenten die volgens het principe van learning by doing enerzijds ontdekken hoe economische, maatschappelijke en ecologische waarden kunnen worden gecombineerd in nieuwe businessmodellen en anderzijds samen projecten opzetten waarin dit maatschappelijke verdienvermogen ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Het living lab wordt ingebed in de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam in het Schiedistrict. De gemeente Schiedam ondersteunt dit initiatief onder andere met een innovatiesubsidie voor samenwerkende ondernemers.

Doel van het onderzoek

Vanuit het kenniscentrum wordt praktijkgericht onderzoek opgestart om kennis en inzicht in de werkwijze van innovatie-ecosystemen in het algemeen en living labs in het bijzonder te vergroten. Het is actieonderzoek, wat betekent dat er werkende weg ook geholpen wordt om bedrijven in samenwerking te laten innoveren en medewerkers helpen zich te ontwikkelen.

Resultaten

De opbrengsten zijn divers maar altijd gericht op het initiëren en faciliteren van nieuwe denkpatronen, werkwijzen, kennisbasis en resultaten. In een animatiefilm heeft Kenniscentrum Business Innovation eerder de aanpak omtrent een Living Lab verduidelijkt.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang maandelijks de Hi Delta Nieuwsbrief met hightech nieuws uit Zuid-Holland.