Samen met High Tech NL brengen we techniek naar een hoger niveau!

Over High Tech NL

High Tech NL is dé branchevereniging van en voor innovatieve Nederlandse hightechbedrijven en -kennisinstellingen. High Tech NL zet zich in voor de hightechsector, met een focus op langetermijninnovatie. Leden delen hun kennis, zoeken de samenwerking op in binnen- en buitenland, en gebruiken het krachtige netwerk om succesvoller te innoveren.

High Tech NL opent deuren naar succesvol samenwerken

Samenwerken en innoveren staan aan de basis van ieder succes. De toekomst van de Nederlandse hightechindustrie vraagt om voortdurende innovatie en dus ook samenwerking tussen industrie en kennisinstellingen. Ook op de lange termijn. Wilt u graag samenwerken en innoveren? High Tech NL opent deuren die anders misschien gesloten blijven. Een lidmaatschap van High Tech NL is daarmee basis voor uw succes.

Wat kunnen we concreet voor u betekenen?

  • High Tech NL betrekt u bij interessante nieuwe initiatieven in Nederland en Europa. We helpen u bij de realisatie van vruchtbare samenwerkingen.
  • High Tech NL ontplooit en ondersteunt initiatieven die bijdragen aan de beschikbaarheid van meer en betere technici, kenniswerkers en vakmensen. (human capital agenda)
  • Dankzij High Tech NL kunt u ervaringen en inzichten uitwisselen. Bijvoorbeeld door een kijkje in de keuken bij andere leden. Een uitgelezen mogelijkheid om ideeën en contacten op te doen.

Holland Robotics

Voor sommige onderwerpen zet High Tech NL zich extra hard in. Denk aan internationalisering en human capital, maar ook robotica. Op initiatief van High Tech NL hebben vijf toonaangevende industriële spelers en zes wetenschapsinstellingen afspraken gemaakt over verregaande krachtenbundeling voor een landelijke roboticabeweging. Resultaat is het nationale samenwerkingsverband Holland Robotics, dat ervoor moet zorgen dat de roboticakennis in Nederland maximaal wordt benut. Het doel: de internationale concurrentiepositie verstevigen. Zie ook www.hollandrobotics.com.

Krachtig netwerk

In High Tech NL zijn circa 150 organisaties verenigd; van kleine tot grote bedrijven en kennisinstellingen. Om het netwerk te versterken werkt High Tech NL in Nederland en daarbuiten nauw samen met ruim 40 andere netwerken, ontwikkelingsmaatschappijen, belangenorganisaties en clusters. Ontdek wat dit krachtige netwerk voor u kan betekenen. Neem contact op met Willem Endhoven, managing director van High Tech NL. Stuur een e-mail naar willem.endhoven@hightechnl.nl of bel 088 – 555 43 33. Kijk op www.hightechnl.nl voor meer informatie.

High Tech NL

High Tech Campus 68
5656 AG Eindhoven

Contactpersoon
Willem Endhoven
E-mailadres
willem.endhoven@hightechnl.nl
Telefoonnummer
+31 (0)88 555 43 33
Website

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang maandelijks de Hi Delta Nieuwsbrief met hightech nieuws uit Zuid-Holland.