Onderzoek kosten en baten van cybersecurity

Om het verdien- en concurrentievermogen van de economie van Zuid-Holland te beschermen en te vergroten, heeft de Economic Board Zuid-Holland eind 2020 een Cybersecurity Roadmap vastgesteld. Het doel is om […]