Samen met STC Group brengen we techniek naar een hoger niveau!

Over STG Group

STC Group is dé verticale onderwijs‐ en kennisinstelling voor scheepvaart, transport en havenindustrie. STC Group biedt onderwijs aan op vmbo, mbo, hbo en masterniveau. Daarnaast biedt STC Group volwasseneducatie in het kader van leven lang ontwikkelen en toegepast onderzoek. De organisatie is internationaal actief en heeft locaties in binnen‐ en buitenland. Het hoofdkantoor  is gevestigd in mainport Rotterdam.

Visie op leren

Horen en Zien leidt tot vluchtige kennis. Doen en Beleven zijn doorslaggevend voor het verwerven van de juiste competenties. Dat is de overtuiging van STC Group. Leerlingen, studenten en cursisten zijn pas goed opgeleid als zij beschikken over de juiste combinatie van kennis, vaardigheden en gewenst gedrag. Dit geldt voor jongeren die nog aan het begin staan van hun loopbaan, maar ook voor ervaren medewerkers die bij willen blijven in hun vakgebied. STC Group biedt daarom niet alleen kennisoverdracht in de vorm van lessen, maar ook een stimulerende praktijk‐ en simulatieomgeving waarin volop ervaring kan worden opgedaan.

Over de grens

STC Group beperkt haar missie niet tot Nederland of Europa. STC Group draagt, waar ook ter wereld, actief haar kennis en ervaring over. Dankzij haar wereldwijde netwerk draagt de organisatie bij aan de mondiale arbeidsmarkt ‘transport’.

Wij nemen deel aan Holland Instrumentation, omdat we graag samenwerken in partnerschap en kennis willen ontwikkelen, exploreren en delen, waarbij leren van en met elkaar belangrijk is om met zijn allen verder te komen in deze snel veranderende wereld. De doelstellingen en het netwerk van HI helpen hierbij.

STC Group
Lloydstraat 300
Rotterdam  
Contactpersoon
Audrey Rost‐Ernst
E-mailadres
a.e.w.g.ernst@stc‐r.nl
Telefoonnummer
010‐4486000
Website

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang maandelijks de Hi Delta Nieuwsbrief met hightech nieuws uit Zuid-Holland.