Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland

In het Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland wordt het expertisecentrum en informatieknooppunt voor cybersecurity-vraagstukken binnen de gehele toeleveringsketen van de maakindustrie in Zuid-Holland. 

De belangrijkste taak van het Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland wordt in eerste instantie het geven van relevante en duidelijke informatie, zodat bedrijven maatregelen kunnen nemen om zich beter voor te bereiden op cyberdreigingen en incidenten. 

  • Verstrekken van actuele, relevante en duidelijke (dreigings)informatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
  • Werken aan het verhogen van de bewustwording rondom digitale veiligheid bij ondernemers, CEO’s, managers en medewerkers.
  • Oprichten van een digitaal loket voor hulp en advies.
  • Opzetten van een platform voor het delen van dreigingsinformatie
  • Expertbijeenkomsten faciliteren voor kennisdeling en netwerken.
  • Gezamenlijke inkoop van cybersecuritydienstverlening faciliteren (zoals ondersteuning voor security monitoring via gezamenlijke service inkoop).


Het is een initiatief van Hi Delta en Security Delta (HSD) samen met Koninklijke MetaalunieFMEInnovationQuarterBatenburg Techniek, Boers & CoHittech en Lely. Deze organisaties hebben een uitvoeringscoalitie gevormd achter het Cyberweerbaarheidscentrum. Deze coalitie zal nauw samenwerken met Cyberweerbaarheidscentra Brainport & Greenport, FERM, CVD en Cyber Netwerk Drechtsteden.

Meer informatie?
Wil je meer weten over dit initiatief? Neem dan contact op met Pieter Schneider via Pieter.Schneider@securitydelta.nl of Anne Visser via Anne.Visser@securitydelta.nl.

Dit centrum is een vervolg op het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport, dat wordt ondersteund door DTC, MRDH en Provincie Zuid-Holland.

Nieuws rondom Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie ZH​

De maakindustrie het meest geraakt door ransomware aanvallen in Nederland
ZIE 2024 stimuleert samenwerking en inclusiviteit voor Nederlandse innovators
Officiële Lancering Cyberweerbaarheids centrum Maakindustrie Zuid-Holland

Events rondom Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie ZH

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang maandelijks de Hi Delta Nieuwsbrief met hightech nieuws uit Zuid-Holland.