Lely en ZLTO starten pilot voor CO2-vastlegging in Nederlandse bodem

Op 17 januari vond de kick-off plaats van het pilotproject van Lely en ZLTO gericht op CO2-vastlegging in de Nederlandse bodem. Drie boeren hebben de samenwerkingsovereenkomst getekend en gaan gedurende 7 jaar met dit project aan de slag. Met deze pilot worden lokale CO2-vastlegging in de bodem en duurzaamheid op de boerderij gestimuleerd. Samen met ZLTO werkt Lely aan een duurzame toekomst voor de agrarische sector.

Lagere milieu-impact van de agrarische sector  

Met de pilot willen Lely en ZLTO Nederlandse boeren stimuleren meer in te zetten op CO2-vastlegging in de bodem. Ook wordt onderzocht op welke manier dit een schaalbaar model is voor de agrarische sector wereldwijd. CO2-vastlegging in de bodem, ook wel carbon farming genoemd, heeft een positief effect op de bodem. Het organische stofgehalte in de bodem stijgt waardoor het bodemleven meer divers wordt en het vochtvasthoudend vermogen van de bodem wordt vergroot. De deelnemende boeren ontvangen van Lely een financiële vergoeding per ton vastgelegde CO2. Door deze financiële impuls kunnen de melkveehouders duurzame stappen maken op hun erf.  

“De pilot met ZLTO is een nieuwe stap richting onze ambitie om de melkveehouderij te ondersteunen en faciliteren om te verduurzamen. Naast dit project met ZLTO is Lely met Valuta voor Veen de mogelijkheden aan het onderzoeken voor een pilot voor CO2-vastlegging in veengronden. Uiteindelijk streven we naar een duurzame melkveehouderij, met een lagere milieu-impact, om bij te dragen aan een toekomstbestendig model voor de agrarische sector.” – Tanja Roeleveld, Head of Sustainability bij Lely.  

CO2-vastlegging in zand, löss en kleigronden 

De pilot met ZLTO is gericht op zand, löss en kleigronden. ZLTO heeft voor elke boer specifiek een plan gemaakt per perceel met de te nemen managementaanpassingen. ZLTO laat een nulmeting bodemkoolstof uitvoeren en controleert vervolgens elk jaar of de boeren de afgesproken maatregelen hebben uitgevoerd. Over 7 jaar vindt de eindmeting plaats en wordt het pilotproject afgerond.  

“De boer zorgt door koolstofvastlegging in zijn bodem voor een directe vermindering van CO2 in de atmosfeer. De hele wereld is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden, maar vergeet daarbij de kracht van lokale landbouwbodems. Vanuit ZLTO verbinden we bedrijven en boeren, om lokaal koolstof vast te leggen om hiermee een concrete bijdrage te leveren aan deze grote maatschappelijke uitdaging”. – Kathleen Goense, algemeen directeur ZLTO. 

Meer bedrijven kunnen investeren in een carbon farming project in de buurt. Akkerbouwers en melkveehouders staan klaar om CO2 uit de lucht te halen en langdurig vast te leggen in de bodem. Zo helpen koolstofboeren bedrijven op weg naar klimaatpositief. Meer lezen over Go2 Positive: https://www.go2positive.com/.   

Op weg naar de Boerderij van de Toekomst 

Deze samenwerking is een belangrijke stap richting Lely’s visie op de Boerderij van de Toekomst. Onze oplossingen voor de melkveehouderij zijn gericht op vijf focusgebieden, gebaseerd op zowel de behoeften van de boer als die van de consument. Hiermee willen we de uitdagingen van vandaag omzetten in de kansen van morgen.  

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang maandelijks de Hi Delta Nieuwsbrief met hightech nieuws uit Zuid-Holland.